Protipožiarne automatické dvere MB-78EI

Protipožiarne automatické dvere MB-78EI


MB-78EI je moderný protipožiarny hliníkový systém na výrobu protipožiarnych automaticky posuvných a krídlových dverí s protipožiarnou odolnosťou EI15 až EI30 certifikované švajčiarskymi pohonmi TORMAX.

Konštrukcia je navrhnutá 3- komorových hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostíkom a so stavebnou hĺbkou 78mm. Hliníkové profily sú vybavené rôznymi prvkami vrátane špeciálnych ohnovzdorných vložiek, ktoré zaisťujú požadovanú požiarnu odolnosť a to do triedy EI30. Do tohto systému aluprof MB-78EI, z ktorích vyrábame protipožiarne automatické dvere je možné zasklieť protipožiarne sklá v jednom zložení, alebo v zložení ako izolačné sklo hrúbky až 49mm. Systém bol odskúšaný v inštitúte Rosenheim, ktorý potvrdil vysokú spoľahlivosť a vysokú požiarnu ochranu pred ohňom. Všetky automatické protipožiarne dvere či už v posuvnom, alebo krídlovom prevedení sú navrhnuté s kvalitnými pohonmi švajčiarskej spoločnosti TORMAX, čo potvrdzujú aj naše rozsiahle referencie na celom území našej republiky, ale aj vo svete. Automatické dvere s pohonmi tormax zabezpečujú pre všetky budovy tam kde sú navrhnuté a osadené, rozsiahle pohodlie, bezpečnosť a hlavne spoľahlivosť. Preto si dovoľujeme tvrdiť, že naše automatické dvere  patria do TOP kategórie dverí, o čom sa môžete aj osobne presvedčiť u našich zákazníkov.

Protipožiarne automatické dvere vyrábame z tohto systému v jednokrídlovom a dvojkrídlovom prevedení krídieľ. Požiarne automatické dvere ako aj ostatné naše hliníkové a oceľové výrobky vyrábame na kvalitných nemeckých cnc strojoch značky elumatec a preto sú výsledkom výstupu z výroby kvalitné a spoľahlivé výrobky pre konečného užívateľa.

Všetky naše protipožiarne dvere, požiarne okná, steny a požiarne automatické dvere sú certifikované na základe certifikátu č. SK04-ZSV-2357.

 

POŽIARNE DVERE, OKNÁ, STENY A PROTIPOŽIARNE AUTOMATICKÉ DVERE - POTREBUJETE SA ZORIENTOVAŤ?

AKÉ PROTIPOŽIARNE DVERE, OKNÁ, STENY ČI AUTOMATICKÉ DVERE HĽADÁTE?

Protipožiarne dvere, okná, steny alebo automatické dvere sú požiarne konštrukcie, ktorích úlohou je určitý čas odolávať požiaru, respektíve zabrániť jeho prechodu cez požiarny uzáver.

Dôležitým faktorom všetkých protipožiarnych konštrukcií je ich špecifikácia, ktorú určuje kód požiarnej odolnosti. Napr. EI30 (EW30) D3 - C, na ktorého základe Vám vieme ponúknuť správny typ čo sa týka protipožiarnej konštrukcie, typu materiálu z ktorého sú dvere, okná, steny či automatické dvere zhotovené a rovnako jeho vlastností.

Z vyššie uvedeného kódu je zrejmé, akú odolnosť dvere musia mať. Na jednej strane je to časový údaj a rovnako aj údaj EI a číselná hodnota (brániace šíreniu tepla) prípadne EW a číselná hodnota (v minútach) obmedzujúce šírenie tepla.

Základom je druh použitej konštrukcie, o ktorej nám hovorí označenie D3 (drevené), D2 (dvere zhotovené z horľavých aj nehorľavých materiálov) a D1 oceľové (zhotovené výlučne z nehorľavých mat.). V praxi to znamená že pokiaľ máte podľa požiarnej specifikácie kód EI30 D3, môžete použiť protipožiarne dvere drevené, ale ak vzhľadom k umiestneniu dverí a frekvencii otvárania prípadne frekvetovanému priechodu (mechan.poškodenie a pod.) je vhodnejšie použitie oceľových či hliníkových (D1), doporučujeme oceľové, alebo hliníkové. Tie spĺňajú aj parametre drevených. Neplatí to však aj opačne. To znamená ak máte v projekte pri špecifikácii materiálu kód D1, neviete tieto dvere nahradiť D3, teda drevenými - pri následnej kolaudácii by Vám tieto dvere neuznali.

Súčasťou požiarnych dverí býva zvyčajne zatváracie zariadenie - samozatvárač, ktorý slúži na korektné uzatvorenie požiarných dverí/uzáveru. Musí byť samozrejme funkčný, a mať požiarny certifikát.

Protipožiarne uzávery sa delia na uzávery:

    EI -   brániace šíreniu požiaru (predtým PB) - Sleduje sa u nich priamo povrchová teplota na strane odvrátenej od

              požiaru.

    EW - Inštalujú sa spravidla pri vstupoch do chránených únikových ciest. Omedzujúce šírenie požiaru (predtým PO).

             Sleduje sa množstvo sálavého tepla, vyžarujúce z povrchu na strane odvrátenej od požiaru v určenej vzdialenosti.

    S -     dymotesné, proti prieniku dymu (predtým K)

    C -     požiarne uzávery s funkčným vybaveným zatváracím, samozatváracím alebo odblokovacím mechanizmom

              (predtým S)

Protipožiarne uzávery sa zaraďujú do stupnice: 15, 30, 45, 60, 90 a 120 minút na základe prevedených skúšok.

Druh použitej konštrukcie z hľadiska horľavosti a spôsobu zabudovania použitých stavebných hmôt sa vyjadruje písomnou značkou D1, D2, D3

Vykonávame aj kontroly požiarnych uzáverov podľa VYHLÁŠKY č. 478/2008 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 
 
 

Produkty

Hliníkové okná a fasády

Príslušenstvo k oknám

Hliníkové vchodové dvere

Interiérové a viacúčeľové dvere

Prístupové a kamerové systémy

Automatické dvere

Garážové brány

Priemyselné brány

Nakladacia technika

Pohony

Vysokotlakové čistenie vodou

Otryskávanie - pieskovanie

Vysokotlakové lakovanie

Elektrostatické lakovanie

Revízie zdvíhacích zariadení

CNC opracovanie profilov

Pracovné možnosti

Extranet