Revízie zdvíhacích zariadení

Revízie zdívacích zariadení


Vykonávame odborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) na vyhradených technických zariadeniach - zdvíhacie zariadenia, v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 14 odst. 1, pism. c) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13 v rozsahoch: A – Bd, d1, d2, d3, d4, f, E4 . Elektrickú časť zariadenia meriame s prístrojom značky EUROTEST 61557 s výrobným číslom 11470488.

V prípade zistenia vád alebo nedostatkov počas revízie zariadenia Vám následne vieme vykonať aj opravu zariadenia, aby sa používané zariadenie následne mohlo bez akýchkoľvek prekážok používať ďalej bez odstavenia.

Revízie vykonávame za základe osvedčenia pod evidenčným číslom: 1077/4/2012-ZZ-A-Bd,d1,d2,d3,d4,f- E4.

Montáž, opravu, údržbu, rekonštrukciu zdvíhacích zariadení vykonávame na základe oprávnenia pod evidenčným číslom: 61/4/2013-ZZ-S,O(OU,R,M)-Bd,f .

Výrobu zdvíhacích zariadení vykonávame na základe oprávnenia pod evidenčným číslom: 62/4/2013-ZZ-V-Bd,f .

Povolenia boli vydané Technickou inšpekciou, a.s. – Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava.

Ceny za revízie sú stanovené individuálne pre každého zákazníka podľa počtu zariadení a vzdialenosti od sídla spoločnosti.

Produkty

Hliníkové okná a fasády

Príslušenstvo k oknám

Hliníkové vchodové dvere

Interiérové a viacúčeľové dvere

Prístupové a kamerové systémy

Automatické dvere

Garážové brány

Priemyselné brány

Nakladacia technika

Pohony

Vysokotlakové čistenie vodou

Otryskávanie - pieskovanie

Vysokotlakové lakovanie

Elektrostatické lakovanie

Revízie zdvíhacích zariadení

CNC opracovanie profilov

Robotický manipulátor na sklá

Závesná prísavka na sklá

Nákladná doprava do 7 ton

Pracovné možnosti

Extranet